Tuesday, October 06, 2009

9月28日 - 發泡膠地基落完雨後去到,我果日仲要着咗皮鞋,攪到周鞋都係,但為咗張相。。。
呢到就係個發泡膠地基响車房同露台到,因為我地果到係溏泥,唔噤整係會攪到地基裂
後面見到紙位就係個窗

No comments: