Tuesday, June 30, 2009

6月底 - 田的進展


加完7個乾草後的田
野草,你唔好再來啦。。。我冇命清你了
個田前2年都係比人種種下就因為太多野草 冇嘢,所以我地個田個底有好多野草,淸完又生,一個星期去淸4日都追唔到佢生的速度
前幾日先知,上年種種下走咗去的就是我間來塊田的女人!!!
你見到佢今年有塊新的都係唔多清的

相中見到。。。生菜是生到食唔晒的,我買了4盒,宜家日日都係食佢地。。唉

因為有甲蟲食我D南瓜葉,所以我種咗2行,唔知有幾多會生到,我的日本南瓜呀

明日去影近鏡


種嘢新領會:
競爭幾時都有,噤種嘢又可以比乜呢?
就係。。。。
邊個個番茄熟先呢!!
死未

6月的種菜生活


5月尾,6月頭開始的情況
個田係租的,$25 - 5月到10月,包埋肥料同水
7M x 14M 大
我以為今年租唔到的,因為去到個大會上都好多人續會,續會的人是有權要返上年塊田
呢邊個田,因為上年才整了圍栅,所以D廘呀,其他嘢就食唔到D菜
但就冇水喉的,要去水筒到拿水,但唔夠水,所以係手快有,手慢就冇啦,好彩呢幾日都有雨,加上我D泥係溏泥,好保濕,同一個地上,出面D田,有D係沙地,佢地就真係要得多水啦