Sunday, October 11, 2009

10月10日續。。。。。


呢到係前門
門廊,所謂門廊係連位都唔多坐到,企到下噤的地方呢張相唔係睇我的,係要睇右下的木盒的位置,就係地庫的窗由呢張相看,我們的後園很細呢。。。。。我個wood oven 呀。。。。好似冇位噤
呢個係我同後面間屋的距離,除2就係我地個後園No comments: